Loading...
DESİC 2.5 250 ML
Goşulan senesi:
16.03.2021
Getirilen ýurdy:
Germaniýa
Haryt elýeterligi:
Bar

“Decis®”, BCS-iň iň köne we örän üstünlikli önümlerinden biridir. “Decis®” -iň üstünligi iki sütüne esaslanýar: giň spektr, köp hasylly we çalt ýykylmak täsiri ýaly ajaýyp aýratynlyklary we dünýä oba hojalygy dünýäsinde ajaýyp habardarlygy. “Decis®”, mör-möjekleri emdirmek we çeýnemek üçin aragatnaşyk we iýmitlenmek arkaly ulgamlaýyn däl insektisiddir. Lipokary lipofilligi, mör-möjekleriň kesikulasy bilen ýokary ýakynlygy üpjün edýär.

Websaýt:
Telefon:
Salgy:
Ş.Aşgabat Berkararlyk. B.Annanow Köçesi 25
DESİC 2.5 250 ML

Giň spektr

Köp ekin

Bir izomer esasynda täsin himiýa

Garyşdyrmak aňsat - gaty gowy tank garyş ukyby

peratoryň pes täsiri

Pes PHI

MRL-leriň giňden ýaýramagy we import çydamlylygy

Ekinleriň ýokary gabat gelmegi

Köp peýdalylary saýlaň

30 ýyllap subut edilen netijelilik

Döredilen molekula

Pes çykdajylar

Toprakda çalt bölünmek

Daşky gurşaw we sarp edijiler üçin howpsuz

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel