Loading...
Bellenenler
Sizde forum üçin sorag barmy? Şu ýerden başlaň...
Tirkişgeldi
14 Oktýabr 2022, 08:51

Salam 

Meniñ ekin ýerim bar. Ekin hasyllylygyny yokarlandyrmak ucin maña Kaliforniya gurcugy gerekdi. We yeriñ hasyllygyny , ekin dolanyshygyny yola goymak ucin maslahat hem gerek. Komek ediñ.

+99362131384

Tirkis

Maksat
10 Oktýabr 2022, 10:43

Salam.

Içinde ýaş limon nahallary bolan ýyladyşhanada zyýankeşlere hem-de kesellere garşy nähili işler geçirilse kada laýyk bolarkan?

Maksat
07 Oktýabr 2022, 16:26

salam

Içinde ýaş limon nahallary bolan ýyladyşhanamy polietilen paket bilen ýapdym. Geçen ýyllar ýyladyşhanada zyýankeşlere hem-de kesellere garşy sary kükürt tütetýärdim, indi bolsa ýaş limon nahallary bar. Limonly ýyladyşhanalarda paket bilen ýapylandan soň zyýankeşlere hem-de kesellere garşy nähili çäreler geçirilse maksada laýyk bolarkan?

Maksat
29 Sentýabr 2022, 12:27

Salam nematasitlerden bolan derman TERVİGO bilen gyzyklanýardym, ulanylyşy instruksiýasy tapylmazmykan? Geçen ýyl ýyladyşhanamdaky hyýary nematoda zaýalady şonuň üçin ulanjakdym.