Loading...
TÜRK NAHAL
Goşulan senesi:
08.04.2022
Getirilen ýurdy:
Türkiýe
Haryt elýeterligi:
Sargyt boýunça

Ähli görnüşdäki miweli agaç nahallary

Telefon:
Salgy:
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Geldi Bäşiýew köçesi, 93-nji jaý.
TÜRK NAHAL

Hyzmatlarymyz:

1) Siziň islegiňize görä nahallary getirip berýäris;

2) 1 ýyl 100% kepillik berýäris;

3) 50 gektardan ýokary ediljek miweli bag sargydyňyza, bizden 5 ýyl ideg hyzmaty;

4) Pudag işleri we miweli agaç nahallaryna degişli umumy maslahatlar bermek;

5) Şeýle-de dürli görnüşli dökün we dermanlary hem bizden satyn alyp bilersiňiz.

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel