Loading...
"Santa" atly kartoşka tohumy
Goşulan senesi:
02.03.2022
Getirilen ýurdy:
Eýran
Haryt elýeterligi:
Bar

Eýranyň "Santa" atly tohumlyk ýeralma. Elýeter mukdar: 90 tonna

Websaýt:
.
Telefon:
Salgy:
Aşgabat ş, BitarapTurkmenistan şaýoly, jaý 159, öý 92
"Santa" atly kartoşka tohumy

Eýranyň "Santa" atly tohumy 90 ton. Ekilenden soň ortaça 120-140 günde ýygylýar. Bişmesi haýalyrak. Bir gektardan ortaça 22-30 ton hasyl alynýar. Temperatura 45 C derejä çenli gyzgynlyga çydamly sort.  

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel