Loading...
"Gala" atly kartoşka tohumy
Goşulan senesi:
02.03.2022
Getirilen ýurdy:
Russian Federation
Haryt elýeterligi:
Bar

Russiýanyň "Gala" atly tohumy 35 ton.

Websaýt:
.
Telefon:
Salgy:
Aşgabat ş, BitarapTurkmenistan şaýoly, jaý 159, öý 92
"Gala" atly kartoşka tohumy

Russiýanyň "Gala" atly tohumy 35 ton. Ekilenden soň ortaça 120 günde ýygylýar. Tagamy süýji we çalt bişýär. Bir gektardan ortaça 15-20 ton hasyl alynýar. Temperatura 35-40 C derejä çenli çydaýar.

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel