Loading...
TOPAS 100 EC
Goşulan senesi:
10.01.2022
Getirilen ýurdy:
Türkiýe
Haryt elýeterligi:
Bar

Fungisid 100 g/l Penconazole

Telefon:
Salgy:
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Geldi Bäşiýew köçesi, 93-nji jaý.
TOPAS 100 EC

Ösümlikler Zyýankeşler Ulanylmaly doza Dermandan soň ýygym üçin garaşmaly gün

ÜZÜM Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 25 ml /100 Litr suw 21 gün

TEMMÄKI Külleme (Erysiphe cichoracearum) 35 ml / 100 Litr suw ya-da 35 ml/0,1 gekdar 14 gün

BURÇ (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml / 100 Litr suw 7 gün

HYÝAR (ÝYLADYŞHANA) Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml / 100 Litr suw 7 gün

BURÇ (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml / 100 Litr suw 7 gün

POMIDOR (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml / 100 Litr suw 7 gün

ÝER TUDANA Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) 50 ml / 100 Litr suw 7 gün

GÜL Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae) 25 ml / 100 Litr suw 14 gün

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel