Loading...
Suwuklandyrlan Biogumus
Goşulan senesi:
05.01.2022
Getirilen ýurdy:
Türkmenistan
Haryt elýeterligi:
Bar

Ösümlikleriň immunitetini we olaryň daşky gurşawyň amatsyz şertlerinde diri galmak ukybyny güýçlendirýär.

Websaýt:
Salgy:
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 1-nji senagat zolagyndaky "Lebap lezzeti" AGPJ-niň demirgazyk tarapynda ýerleşýän önümçilik we ammar jaýlary
Suwuklandyrlan Biogumus

Açyk we ýapyk toprakdaky ösümlikleriň ähli görnüşleri üçin ekilende we goşmaça dökünlerde ulanylýar.E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel