Loading...
Dr Green Masliçnye
Goşulan senesi:
28.07.2021
Getirilen ýurdy:
Türkmenistan
Haryt elýeterligi:
Bar

MIkro we mezo elementli soýa, günebakar we raps uçin Dr Green Kompaniýasynyň kompleks döküni

Websaýt:
Salgy:
Ahal welaýat Gökdepe etraby Täze eýýam daýhan birleşigi
Dr Green Masliçnye

Has giňişleýin rus dilinde 

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel