Loading...
Monako F1
Goşulan senesi:
24.07.2021
Getirilen ýurdy:
Netherlands
Haryt elýeterligi:
Bar

BEJO kompaniýasynyň ýurdymyzyň şertlerinde barlagdan geçen hytaý kelemi. Gaty ir ýetişýän gibrid.

Websaýt:
Salgy:
Ahal welaýat Gökdepe etraby Täze eýýam daýhan birleşigi
Monako F1

Giňişleýin rus dilinde 

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel