Loading...
Kelem Katarina F1
Goşulan senesi:
22.07.2021
Getirilen ýurdy:
Netherlands
Haryt elýeterligi:
Bar

Irki kelem. Şitili ekilenden soňra 55 günde ýetişýär. agramy 0.8-1.5 kg

Websaýt:
Salgy:
Ahal welaýat Gökdepe etraby Täze eýýam daýhan birleşigi
Kelem Katarina F1

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel