Loading...
DR Green Quality PK (50/34
Goşulan senesi:
22.07.2021
Getirilen ýurdy:
Türkmenistan
Haryt elýeterligi:
Bar

POlşanyň DR Green kompaniýasynyň Ýaprakdan ýokry koinsentrasiýasy bolan fosforly kaliýli döküni. Has giň rus dilinde okap bilersiniň

Websaýt:
Salgy:
Ahal welaýat Gökdepe etraby Täze eýýam daýhan birleşigi
DR Green Quality PK (50/34

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel