Loading...
DR Green Energia NK (10/40)
Goşulan senesi:
22.07.2021
Getirilen ýurdy:
Türkmenistan
Haryt elýeterligi:
Bar

DR Green Energia NK (10/40) duzuminde 40% Kaliysi bolan ýaprakdan iýmitlendirmek üçin dökün. has giňişleýin rus dilinde okap bilersiniň Has doly rus dilinde okap bilersiniz

Websaýt:
Salgy:
Ahal welaýat Gökdepe etraby Täze eýýam daýhan birleşigi
DR Green Energia NK (10/40)

E-maglumatlar
Häzirlikçe ýok

avatar

avatar

Teswir ýazmak üçin içer giriň.
Jane Smith cancel