Loading...
Bellenenler
Mäş
Ylmy ady:
Vigna radiata
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Maşgala:
Kösükliler
Sortlar:
ýerli türkmen , ýeňiş 104, täjik-1, özbek

Gysgaça maglumat:
Mäş bir ýyllyk kösükli ekinb bolup gektardan 500 kg-dan 1 tonna çenli hasyl alynýar.

Ýetişdirilişi: Açyk meýdanda;

Topraga talaby: mäş ösümligi toýunsow, çäsesöw topraklara ekilse netijeli bolýar. Topragyň ph-y 6,5-7,5 bolmaly.

Ýylylyga talaby: 

 

 

Kösükli ekin

 

                                                          Döwürleri

Günorta etraplar

Demirgazyk etraplar

 

 

 

 

Mäş

 

Şitilleri

Ösüş synalary emele gelende

Hasyl synalary emele gelende, gülünde

Hasyla duranda (kösükler emele gelenden soň)

 

Şitilleri

Ösüş synalary emele gelende

Hasyl synalary emele gelende, gülünde

Hasyla duranda (kösükler emele gelenden soň)

+15+18

+16+26

+18+25

+23+20

+12+13

+12+13

+15+18

+15+12


     Yzgara  talaby: mäş ekinine  howa ýagdaýyna baglylykda 10-15 günden bir gezek suwarylyp durulmalydyr. Eger-de suwaryş işleri ýygy-ýygydan  geçirilse onda beýleki kösükli ekinlerinde bolşy ýaly mäş ekinine hem kesel degmegi mümkin.

     Döküne talaby: ekişden öň sürüm bilen topraga 100-120 kg fosfor döküni berilmeli. Tohum gögerenden soň 90-100 kg azot döküni, güllemezden 20-25 gün öň kaliý döküni berilmeli.

      Ekiliş çyzgydy:

- Hatar ara: 60-70 sm;

- Ösümlik ara: 8-10-12 sm;

      Ekiliş möhleti: 20.06-05.07 aralygynda;

      Ekiliş görnüşi: Tohumyndan: 16 kg/ga (takyk ekijide);

      Hasyl ýygnama: ekişden 85-100 günden soň hasyl ýygnalýar.

      Saklanylyşy: Döwrebap ammarlarda:

             Temperatura:+5+10 ºC;

             Çyglylyk: 55%;

             Saklanyş möhleti:  2 ýyla çenli.