Loading...
Bellenenler
Gawun siňegi
Ylmy ady:
Miopardalis pardalina
Kategoriýa:
Ikiganatlylar
Ösümlige zyýanlylygy:
Siňegiň liçinkasy gawunyň daşyny gemrip ol ýerde çukurjyk emele getirwe şol çukurjyk arkaly gawunyň içine ýol ýasap girýär , netijede gawun zaýalanýar ýada iýmäne ýaramsyz bolýar;
Zeper ýetirýän ýerleri:
miwesi
Ýüze çykmak şerti:
Agrotehniki çäreleriň doly ýerine ýetirimezligi;

Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki açyk sargylt, uzynlygy 5,5-6,5 mm.Liçinkasy ak reňkli , aýaksyz, uzynlygy 10 mm;

·         Agrotehniki:

                      -Ekin dolanşygyny geçirmeli;

                      -Çuň sürüm geçirmeli we gyş suwuny tutmaly;

                      -Ekin meýdanynda galan gawun galyndylaryny ýok etmeli;

                      -Gawunyň ir ýetişýän sortlaryny ekmeli;