Loading...
Bellenenler
Ylmy ady:
Fragaria × ananassa
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Köpýyllyk ösümlik bolan ýertudana 4-5 ýyl hasyl berýär we ony tohumyndan ýa-da «murtjagazlaryndan» köpeldip bolýar. Tagamy süýjiden-turşumtyk tagamlydyr.
Ýer hozy
Ylmy ady:
Arachis hypogaea
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Ýer hozy ösüş döwrüniň uzynlygy bilen tapawutlanýar. Ösüş döwri 160-180 güne ýetýär. Hasyllygy gektardan 35-50 sentnere çenli. Esasy bellemeli zat tohumlar ekilmezden öň dermanlanyp ekilýär.
Künji
Ylmy ady:
Sesamum indicum
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Künji bir ýyllyk ýag berýän ekin bolup gektardan 500 kg-dan 800 kg çenli hasyl alyp bolýar.
Günebakar
Ylmy ady:
Helianthus annus
Kategoriýa:
Ýag berýän ekin
Gysgaça maglumat:
Günebakar bir ýyllyk çigitlik we ýag almak maksady bilen ösdürilip ýetişdirilýän ekin bolup hasyllygy gektardan 25 sentera çenli bolup bilýär.
Soýa
Ylmy ady:
Glycine soja. L
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Soýa bir ýyllyk, esasan ýag we beloklyk gymmaty üçin ösdürilip ýetişdirilýän ekin bolmak bilen, oňat ideg edilende gektardan düme ekilende 10-15 sentnerden 50-60 sentnere çenli, suwarymly ekerançylykda 30-40 sentnerden 100 sentnere çenli hasyl alyp bolýar.
Ylmy ady:
Psylla pyri
Kategoriýa:
Deňganatlylar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki sargylt ýa-da gögümtil goňur, uzynlygy 3 mm;
Gowaça
Ylmy ady:
Gossypium
Kategoriýa:
Strategiki ekin
Gysgaça maglumat:
Gowaça bir ýyllyk süýüm alynýan strategiki ekin bolup, oňat ideg edilende gektardan 2,5 tonnadan 5-6 tonna çenli pagta hasylyny almak mümkin.
Ylmy ady:
Cucurbita pepo
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Bir ýyllyk bakja ekin bolup, çaknyşdyrma netijesinde alnan, gibrid görnüşdir.
Ylmy ady:
Ipomea batatus
Kategoriýa:
Gök bakja ekinler
Gysgaça maglumat:
Badat bir ýyllyk gök ekin bolup şineledilen şitillleriniň ýetişmegi üçin 155-165 gün gerek bolýar. Hasyllylygy gektardan ortaça 400-500 sentnere barabar.
Ylmy ady:
Schizotetranychus urticae
Kategoriýa:
Sakyrtgalar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki tomsuna gögümtil sary , gyşyna gyzgylt bolýar, uzynlygy 0,2-0,3 mm
Merjimek
Ylmy ady:
Lens culinaris
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Merjimek bir ýyllyk kösükli ekin bolup gektardan 150-250 kg hasyl alynýar.
Mäş
Ylmy ady:
Vigna radiata
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Mäş bir ýyllyk kösükli ekinb bolup gektardan 500 kg-dan 1 tonna çenli hasyl alynýar.
Noýba
Ylmy ady:
Phassalus wulgaris
Kategoriýa:
Kösükli ekin
Gysgaça maglumat:
Noýba bir ýyllyk kösükli ekin bolup gektardan 500 kg-dan başlap 1-1,5 tonna çenli hasyl alynýar. Ýetişme döwri 100-110 gün aralykda
Ylmy ady:
Tetranychus urticae Koch
Kategoriýa:
Sakyrtgalar
Gysgaça maglumat:
Ýetişeni-Göwresi sarymtyl gök , güýzüne gyşlamaga gitmänkä gyzgyldyrak reňkli, uzynlygy 0,4-0,5 mm.Liçinkasy 0,2 mm ýarymşar görnüşli;
Karadrina
Ylmy ady:
Spodoptera exqua
Kategoriýa:
Teňňeganatlylar
Gysgaça maglumat:
Ýetişeni-göwresi kiçiräk 13-14 mm, ganatlary bilen 23-24 mm, reňki garamtyl goňras öwüşginli , öňki ganatlarynda bildirip duran böwrek şekilli bir uly we iki kiçi menekler bar.Liçinkasy- açyk gökden symgylt çal reňklidir, uzaboýuna gara çyzyk geçýär, uzynlygy 25-30 sm;
Ylmy ady:
Miopardalis pardalina
Kategoriýa:
Ikiganatlylar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki açyk sargylt, uzynlygy 5,5-6,5 mm.Liçinkasy ak reňkli , aýaksyz, uzynlygy 10 mm;
Ylmy ady:
Epilachna chryisomelina
Kategoriýa:
Gatyganatlylar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňkigyzylymtyl sar, gara nokatlar bar, uzynlygy 7-9mm. Liçinkasy sary reňkli, birnäçe gara gyldyrganjyklar bar;
Ylmy ady:
Trialeurodes vaporariorum
Kategoriýa:
Deňganatlylar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki agymtyl, uzynlygy 2mm;
Ylmy ady:
Aphis frangulae koch
Kategoriýa:
Deňganatlylar
Gysgaça maglumat:
Göwresiniň reňki sargylt ýaşyl, uzynlygy 2mm;
Alça
Ylmy ady:
Prunus cerasus
Kategoriýa:
Şänikli miweli bag
Gysgaça maglumat:
alça agajy 40-50 ýyl ýaşaýar.